כמה MemeCache (נקודות-שיתוף-פעולה) מקבלים ?


על התחלת פעילות חדשה מקבלים 27
על השלמת משימה עבור משתמש אחר 23
על ביטול משימה עבור משתמש אחר 19
על השלמת משימה עבור המשתמש עצמו 17
על ביטול משימה עבור המשתמש עצמו 13
על אישור עדכון של מצב משימות 11
על תגובה בפעילות של משתמש אחר 7
על פירסום רעיון להצבעה של מוביל פעילות 5
על הצבעה על רעיון של מישהו אחר 3
על צפייה בפעילות של מישהו אחר מקבלים 2לעמוד הראשי