neri bar-on עודכן/ה ש


צחי מניסטרסקי הודיע/ה ש :

" נראה לי מענין אבל כרגע אני מתמקד במשימות אחרות.
אז ברגע שיהיו משאבים לענין זה יקרה.
אז בבקשה בטלו לי את המשימה "

להרחבה

לפני 5 שנים, 8 חודשים