אורלי רם עודכן/ה ש


שחל לוינסון פירסם/ה עצה:

"אני גם הייתי שמח שתהיה אפשרות לא להפריש לפנסיה, אבל חובת ההפרשה באה דווקא להגן על שכבות חלשות כמו עובדי קבלן. היה נחמד אם הייתי יכול להפריש לחסכון פרטי. "

להרחבה

לפני 7 שנים, 7 חודשים