יניר שקד עודכן/ה ש


צחי מניסטרסקי עידכן/ה את המטרות של הפעילות והעזרה המבוקשת :

"This is our workshops homepage
Attending is free but requere a registration by click on
"הרשמה לעדכונים"
We shall use the best python IDE for Windows.
So it can save time once you install visual studio community edition 2015
And follow this playlist

‏‪Getting Started with Python Development using Visual Studio‬‏‏: http://www.youtube.com/watch?v=WG3pGmoo8nE&list=PLReL099Y5nRdLgGAdrb_YeTdEnd23s6Ff "

להרחבה

לפני 2 שנים, 12 חודשים