אסף עירון עודכן/ה ש


צחי מניסטרסקי מבקש/ת שתצביע/י על :

"במסך של הצגת פעילויות שקשורות לפעילות אב,
ובמסך של פעילויות שקשורות לתגי
להוסיף קישור שיחזיר לפעילות האב או לתג "
להצבעה צריך להיכנס אל הפעילות המלאה...

להרחבה

לפני 4 שנים, 4 חודשים