עדכונים

 • צחי מניסטרסקי התחיל/ה לעקוב אחרי פתיחת הפעילויות שלך

  להרחבה
  לפני 5 שנים, 4 חודשים
 • ברוך "ההומו" אורן השלימ/ה את : "התקנת מערכת דיון והצבעה משובנוזלי " אושר על ידי צחי...

  להרחבה

  לפני 5 שנים, 11 חודשים
 • צחי מניסטרסקי התחיל/ה לעקוב אחרי פתיחת הפעילויות שלך

  להרחבה
  לפני 5 שנים, 11 חודשיםמשימות פתוחות אישיות
משימות פתוחות של אחרים

 • איןפעילויות פעילות
פעילויות לא פעילות

 • ברוך אורן רצה/תה עזרה ב התקנת מערכת לדיון והצבעה הפעילות ננעלה לפני 5 שנים, 11 חודשים פרטיםמשימות אישיות שהושלמו

 • איןמשימות שבוטלו בזמן של כולם

 • איןרשימת העוקבים
עוקב/ת אחרי

 • אין