עדכונים

 • צחי מניסטרסקי התחיל/ה לעקוב אחרי פתיחת הפעילויות שלך

  להרחבה
  לפני 7 שנים, 3 חודשיםמשימות פתוחות אישיות
משימות פתוחות של אחרים

 • איןפעילויות פעילות
פעילויות לא פעילות

 • Michal Fox רצה/תה עזרה ב גינון עירוני הפעילות ננעלה לפני 8 שנים פרטים
 • צחי מניסטרסקי רצה/תה עזרה ב שימוש ב CoPlayWeb לטובת שירות פתרון בעיות וקידום פעילויות כמוצר צריכה לאנשים פרטיים - למטרת רווח שיממן את פיתוח השרותים שיסופקו באתר הזה (www.kuterless.org.il) הפעילות ננעלה לפני 8 שנים, חודש 1 פרטים
 • Michal Fox רצה/תה עזרה ב קידום של ערך כבוד האדם במעגלי חיים הפעילות ננעלה לפני 8 שנים, 3 חודשים פרטיםמשימות אישיות שהושלמו

 • איןמשימות שבוטלו בזמן של כולם

 • איןרשימת העוקבים
עוקב/ת אחרי

 • אין