עדכונים

 • צחי מניסטרסקי עידכן/ה את המטרות של הפעילות והעזרה המבוקשת : "אייל זרק רעיון שבמהלך הסדנה נפתח משהו שיבדוק אם האוכל נשרף....

  להרחבה

  לפני 3 שנים, 5 חודשים
 • אייל זוסימן הודיע/ה ש : "הינה התמונה "

  להרחבה
  לפני 3 שנים, 6 חודשיםמשימות פתוחות אישיות
משימות פתוחות של אחרים

 • איןפעילויות פעילות
פעילויות לא פעילות

 • צחי מניסטרסקי רצה/תה עזרה ב משהו שיגלה וימדוד אם האוכל נשרף הפעילות ננעלה לפני 3 שנים, 5 חודשים פרטים
 • צחי מניסטרסקי רצה/תה עזרה ב רתימת מפתחים והורים לפיתוח אפליקציית "קוטרלס" הפעילות ננעלה לפני 7 שנים פרטיםמשימות אישיות שהושלמו

 • איןמשימות שבוטלו בזמן של כולם

 • איןרשימת העוקבים
עוקב/ת אחרי

 • אין