עדכונים

  • צחי מניסטרסקי ביקש/ה את העזרה שלך ב : "לקדם את נושא החינוך בהוד השרון "

    להרחבה
    לפני 3 שנים, 7 חודשיםמשימות פתוחות אישיות
משימות פתוחות של אחרים

  • איןפעילויות פעילות
פעילויות לא פעילות

  • איןמשימות אישיות שהושלמו

  • איןמשימות שבוטלו בזמן של כולם

  • איןרשימת העוקבים
עוקב/ת אחרי

  • אין