עדכונים

 • צחי מניסטרסקי הודיע/ה ש : "אנחנו הולכים על דמו באורנטצית תוכן. הAPI הנוכחי של הוספת פעילות שמתאימה כבר גם לטובת מפגעים....

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי הודיע/ה ש : "אנחנו הולכים על דמו באורנטצית תוכן. הAPI הנוכחי של הוספת פעילות שמתאימה כבר גם לטובת מפגעים....

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי הודיע/ה ש : " latitude = FloatField( required = False) longitude = Fl...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי הודיע/ה ש : " latitude = FloatField( required = False) longitude = Fl...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי הבטיח/ה ש : "שיתוף הפורמט של AddSaftyEnhancment לטובת הדמו להערב. אין פה אפשרות להזין יעד...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי מבקש/ת שתצביע/י על : "משימת תוכן ובדיקות (QA) התהליך של מניעת תאונות ממומש כבר ברובו בקוטרלס http://kute...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי השלימ/ה את : "שלט מאיר עיניים שבו יהיה רשום קוטרלס שנציב בשולחן שלנו " אושר על ...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי הודיע/ה ש : "אז זה השלט, אשמח לאישור "

  להרחבה
  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי מבקש/ת שתצביע/י על : "משימת תוכן: דיווחים יהיו חסרי משמעות אם לא יערבו בתהליך את העיריות/משרד התחבורה. ל...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשים
 • צחי מניסטרסקי עידכן/ה את המטרות של הפעילות והעזרה המבוקשת : "זוהי פעילות האב לכל מה שיקרה בקוטרלס במהלך ההאקתון. הפעם נ...

  להרחבה

  לפני 7 שנים, 4 חודשיםמשימות פתוחות אישיות
משימות פתוחות של אחרים

 • איןפעילויות פעילות
פעילויות לא פעילות

 • צחי מניסטרסקי רצה/תה עזרה ב מה שנעשה בהאקתון הקרוב הפעילות ננעלה לפני 7 שנים, 3 חודשים פרטים
 • גלעד לייבוביץ רצה/תה עזרה ב אפליקציית פייסבוק קורסת בכוונה!!!!!1 הפעילות ננעלה לפני 7 שנים, 8 חודשים פרטיםמשימות אישיות שהושלמו

 • איןמשימות שבוטלו בזמן של כולם

 • איןרשימת העוקבים
עוקב/ת אחרי

 • אין