הפעילות הוקפאה להפשרה קח/י יוזמה והמשך/י בהוספת משימה
לפתיחה פעילות קשורה

המטרות של הדיון והעזרה המבוקשת מהמשתתפים

בעקבות שעחה עם בועז לדני

נוצר: לפני שנה 1 • היעדים עודכנו לפני שנה 1 עודכן: לפני שנה 1

הוספת תגובה

עידודים
הצעות לשיתוף פעולה
אינטואיציות
עצותהוספת משימה
משימותרעיונות להצבעה

אין רעיונות להצבעה
מקבלי/ות העדכוניםנתוני צפיהצפייה אנונימית
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, שעה 1 על ידי אנונימי 389675 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, 4 שעות על ידי אנונימי 389628 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, 12 שעות על ידי אנונימי 389473 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 3 ימים, 2 שעות על ידי אנונימי 389256 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, יום 1 על ידי אנונימי 388002 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, 3 ימים על ידי אנונימי 387468 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, 4 ימים על ידי אנונימי 387133 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, יום 1 על ידי אנונימי 385342 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 3 ימים על ידי אנונימי 385122 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 4 ימים על ידי אנונימי 385058 סך הכל 1 צפיות