הפעילות הוקפאה להפשרה קח/י יוזמה והמשך/י בהוספת משימה
לפתיחה פעילות קשורה

המטרות של הדיון והעזרה המבוקשת מהמשתתפים

Systems with high complexity and reliability, require 100% tractability between any document to code, tests and test results.
There are dedicated IT tools to do it, for example DOORS
But the gap between meetings, documents and code may be very big.
Cost a lot of time and money.
JumpTube can make it easy to map a requirement to the time that it had been discussed on a meeting
Problem: https://www.youtube.com/watch?v=Kw1MtkY7BFI
Solution:
https://www.youtube.com/watch?v=sw_v1OOKcIg
Price of DOORS https://www.ibm.com/il-en/marketplace/requirements-management/purchase

נוצר: לפני שנה 1, 8 חודשים • היעדים עודכנו לפני שנה 1, 8 חודשים עודכן: לפני שנה 1, 8 חודשים

הוספת תגובה

עידודים
הצעות לשיתוף פעולה
אינטואיציות
עצותהוספת משימה
משימותרעיונות להצבעה

אין רעיונות להצבעה
מקבלי/ות העדכוניםנתוני צפיה
 • נצפתה לאחרונה לפני שנה 1, 8 חודשים על ידי צחי מניסטרסקי סך הכל 3 צפיותצפייה אנונימית
 • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, 14 שעות על ידי אנונימי 417256 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 4 ימים, 9 שעות על ידי אנונימי 416431 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1 על ידי אנונימי 416092 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, 2 ימים על ידי אנונימי 415573 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 2 ימים על ידי אנונימי 414695 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 2 ימים על ידי אנונימי 414550 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 5 ימים על ידי אנונימי 413854 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 5 ימים על ידי אנונימי 413698 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 3 שבועות על ידי אנונימי 412940 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני חודש 1 על ידי אנונימי 412507 סך הכל 1 צפיות