הפעילות הוקפאה להפשרה קח/י יוזמה והמשך/י בהוספת משימה
לפתיחה פעילות קשורה

המטרות של הדיון והעזרה המבוקשת מהמשתתפים

Systems with high complexity and reliability, require 100% tractability between any document to code, tests and test results.
There are dedicated IT tools to do it, for example DOORS
But the gap between meetings, documents and code may be very big.
Cost a lot of time and money.
JumpTube can make it easy to map a requirement to the time that it had been discussed on a meeting
Problem: https://www.youtube.com/watch?v=Kw1MtkY7BFI
Solution:
https://www.youtube.com/watch?v=sw_v1OOKcIg
Price of DOORS https://www.ibm.com/il-en/marketplace/requirements-management/purchase

נוצר: לפני שנה 1 • היעדים עודכנו לפני שנה 1 עודכן: לפני שנה 1

הוספת תגובה

עידודים
הצעות לשיתוף פעולה
אינטואיציות
עצותהוספת משימה
משימותרעיונות להצבעה

אין רעיונות להצבעה
מקבלי/ות העדכוניםנתוני צפיהצפייה אנונימית
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, 8 שעות על ידי אנונימי 371874 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, 9 שעות על ידי אנונימי 371860 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 ימים, 9 שעות על ידי אנונימי 371855 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 5 ימים, 10 שעות על ידי אנונימי 370882 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1 על ידי אנונימי 370441 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, 3 ימים על ידי אנונימי 369847 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, 6 ימים על ידי אנונימי 369371 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 5 ימים על ידי אנונימי 368555 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 5 ימים על ידי אנונימי 368434 סך הכל 1 צפיות
  • נצפתה לאחרונה לפני 4 שבועות על ידי אנונימי 367339 סך הכל 1 צפיות