הפעילות הוקפאה להפשרה קח/י יוזמה והמשך/י בהוספת משימה
לפתיחה פעילות קשורה

המטרות של הדיון והעזרה המבוקשת מהמשתתפים

ב-Material Design יש מרכיב שנקרא Toast Message, ואין לו מרכיב מקביל ב-Bootstrap. מצד שני, יש הרבה תוספים. מצאתי 2 אפשרויות:

אפשרות ראשונה - Toastr:
https://github.com/CodeSeven/toastr
http://codeseven.github.io/toastr/demo.html#

Command: toastr["success"]("תודה, בטיפול")
toastr.options = {
"closeButton": false,
"debug": false,
"newestOnTop": false,
"progressBar": false,
"positionClass": "toast-bottom-center",
"preventDuplicates": false,
"onclick": null,
"showDuration": "300",
"hideDuration": "1000",
"timeOut": "5000",
"extendedTimeOut": "1000",
"showEasing": "swing",
"hideEasing": "linear",
"showMethod": "fadeIn",
"hideMethod": "fadeOut"
}

אפשרות 2 - לכתוב CSS ידנית:
http://stackoverflow.com/questions/17723164/show-an-android-style-toast-notification-using-html-css-javascript

חיפשתי: bootstrap toast message|notification

נוצר: לפני 4 שנים, חודש 1 • היעדים עודכנו לפני 4 שנים, חודש 1 עודכן: לפני 4 שנים, חודש 1 פיתוח קוטרלס Toast Bootstrap

הוספת תגובה

עידודים
הצעות לשיתוף פעולה
אינטואיציות
 • צחי מניסטרסקי:

  לא יודע,
  אני היית מחפש ב StackOverflow
  ופשוט משחק עם שתי האפשרויות

  לפני 4 שנים, חודש 1
עצותהוספת משימה
משימותרעיונות להצבעה

אין רעיונות להצבעה
מקבלי/ות העדכוניםנתוני צפיהצפייה אנונימית
 • נצפתה לאחרונה לפני יום 1, 5 שעות על ידי אנונימי 372098 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני יום 1, 5 שעות על ידי אנונימי 372091 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 4 ימים, 9 שעות על ידי אנונימי 371139 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 6 ימים, 10 שעות על ידי אנונימי 370765 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני שבוע 1, 3 ימים על ידי אנונימי 369933 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 2 שבועות, 6 ימים על ידי אנונימי 368406 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 3 שבועות, 2 ימים על ידי אנונימי 367928 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני 4 שבועות על ידי אנונימי 367266 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני חודש 1 על ידי אנונימי 366542 סך הכל 1 צפיות
 • נצפתה לאחרונה לפני חודש 1, שבוע 1 על ידי אנונימי 365975 סך הכל 1 צפיות