עדכונים

  • איןמשימות פתוחות אישיות
משימות פתוחות של אחרים

  • איןפעילויות פעילות
פעילויות לא פעילות

  • צחי מניסטרסקי רצה/תה עזרה ב הגדרת מצבים נוספים ודיווחים למשימת CoPlayWeb שבאתר הזה הפעילות ננעלה לפני 8 שנים פרטים
  • צחי מניסטרסקי רצה/תה עזרה ב מיני האקטון של מתנדבי הסדנא לטובת "הגשמה ציבורית" הפעילות ננעלה לפני 8 שנים פרטים
  • אנה א. רצה/תה עזרה ב תיקונים קטנים לאתר הפעילות ננעלה לפני 8 שנים, 2 חודשים פרטיםמשימות אישיות שהושלמו

  • איןמשימות שבוטלו בזמן של כולם

  • איןרשימת העוקבים
עוקב/ת אחרי

  • אין